Nhật ký điện tử

NHẬT KÝ SẢN XUẤT - CHẾ BIẾN ĐIỆN TỬ

Nhật ký điện tử giúp cập nhật, trao đổi thông tin trong chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất, chế biến (theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP,...) cho đến khi phân phối ra thị trường. Chất lượng, nguồn gốc, cách thức sản xuất - chế biến hàng hóa nói chung và sản phẩm nông nghiệp nói riêng sẽ trở thành những tiêu chuẩn để người tiêu dùng đánh giá và tin dùng sản phẩm đó. Từ nhu cầu đó của thị trường, SmartLife đã phát triển giải pháp "nhật ký sản xuất - chế biến điện tử" giúp số hóa các thông tin nhật ký, tiêu chuẩn, vừa để giúp ích cho nhà sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn chung, vừa là nguồn tài liệu cung cấp thông tin cho chuỗi cung ứng, nhà quản lý và người tiêu dùng.LỢI ÍCH CỦA NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

Trong thực tế, nhật ký điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho không chỉ cơ sở sản xuất mà còn cả cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan

ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT - CHẾ BIẾN - NHÀ VẬN CHUYỂN - PHÂN PHỐI:

  • Ghi lại các công việc theo trình tự, hiệu quả công việc để trở thành tiêu chuẩn chung trong tương lai. Từ đó sẽ hình thành các công đoạn được tiến hành dựa trên thông báo của ứng dụng.
  • Áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất theo quy chuẩn quốc tế như VietGAP, HACCP.
  • Hỗ trợ việc quản lý vật tư, con người trong sản xuất và cung ứng.
  • Hỗ trợ cho truy xuất nguồn gốc.

ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ:

  • Cập nhật thông tin về các sản phẩm như: Tên, số lượng, các phương thức sản xuất, nơi chế biến và phân phối để dễ dàng quản lý
  • Nhanh chóng tìm ra các lỗi (do nguyên liệu, con người, hay phương thức) nếu có khủng hoảng ở sản phẩm trên thị trường
  • Cập nhật các chứng nhận về chất lượng cho sản phẩm ra thị trường.

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG:

  • Là hệ thống dữ liệu giúp người tiêu dùng truy cập thông tin truy xuất một cách dễ dàng, đầy đủ và minh bạch
  • Từ nhật ký điện tử, có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm, kể cả các thông tin bên lề như cách bảo quản, chế biến khi mua về,...