Article Details

SmartLife làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Ngày 29/8/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Smart Life đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về xây dựng ứng dụng quản lý chăn nuôi, trồng trọt và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

SmartLife làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Tham dự buổi làm việc, đại diện của SmartLife có ông Nguyễn Thế Tiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị, về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương do ông Lê Thanh Tâm - Phó giám đốc Sở cùng các Lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. Trong cuộn họp quan trọng này, SmartLife đã giới thiệu các giải pháp về xây dựng ứng dụng quản lý chăn nuôi, trồng trọt và truy xuất nguồn gốc. Đây là công nghệ có thể truy xuất được toàn bộ thông tin của sản phẩm qua tất cả các công đoạn theo thời gian thực như: sản xuất - chế biến - vận chuyển - phân phối. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh giúp minh bạch thông tin sản phẩm. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh liên thông và kế thừa dữ liệu qua các công đoạn sản cuất theo quy trình “bước trước - bước sau”, bước sau kế thừa thông tin của bước trước trên nền tảng các phân hệ: Nhật kế sản xuất, chế biến điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, mạng xã hội Smartlife, sàn thương mại điện tử Azuamua.com tạo thành giải pháp quản lý chuỗi cung ứng Smartlife.

SmartLife làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Qua giới thiệu của đại diện Công ty SmartLife, Ông Lê Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung đại diện các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở đã có những ý kiến trao đổi xung quanh vấn đề cách thực hiện, chuyển giao công nghệ và chính sách hỗ trợ áp dụng công nghệ ứng dụng quản lý chăn nuôi, trồng trọt và truy xuất nguồn gốc của Công ty.

Truy xuất nguồn gốc là vấn đề được các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Việc đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm heo, gia cầm, trứng gia cầm.

Theo ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương thì hiện nay Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương đã có văn bản giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì tham mưu tỉnh xây dựng ứng dụng quản lý chăn nuôi, trồng trọt và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”. Do đó, để đảm bảo việc triển khai được đồng bộ, và có hiệu quả, các thành phần dự họp thống nhất giao Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng ứng dụng quản lý chăn nuôi, trồng trọt và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương