Article Details

Thông Tư 25/2019/TT-BYT: Quy Định Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Của Bộ Y Tế

Ngày 30/8/2019, Bộ Y Tế chính thức ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT về "Quy Định Truy Xuất Nguồn Gốc Sản Phẩm Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Của Bộ Y Tế". 

Thông tư về truy xuất nguồn gốc

Sơ lược nội dung Thông tư 25/2019/TT-BYT

Thông tư mới về Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế bao gồm 9 điều, với các nội dung tóm tắt như sau:

Phạm vi áp dụng

Phạm vi bao gồm các loại thực phẩm, các vi chất bổ sung, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, vật liệu bao gói,... đều phải có trách nghiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có hoạt động liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế tại Việt Nam.

Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc

  • Áp dụng quy tắc Bước trước - Bước sau trong truy xuất nguồn gốc.
  • Truy xuất nguồn gốc áp dụng đến từng lô sản phẩm. 

Yêu cầu với cơ sở sản xuất thực phẩm

Yêu cầu phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm dữ liệu của các thông tin sau: 

- Truy xuất nguồn gốc được những thông tin sau:

  • Tên sản phẩm
  • Số lô sản xuất
  • Số lượng thuộc lô đã sản xuất
  • Ngày sản xuất
  • Hạn sử dụng
  • Mã nhận diện (Nếu có)
  • Nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ: Tên, thông tin về nguồn gốc của các nguyên liệu này, xuất xứ của hàng hóa.
  • Bao bì, dụng cụ, vật liệu bao gói: Tên, thông tin về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa nếu nhập khẩu.

- Số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã xuất kho, còn tồn ở các kho của cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm. 

- Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã nhập, đã bán và còn tồn tại kho.

Yêu cầu với cơ sở kinh doanh thực phẩm (phân phối)

Yêu cầu phải, tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm dữ liệu của các thông tin sau: 

Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất và báo cáo được các thông tin sau đây:

- Tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp sản phẩm thực phẩm cho cơ sở kinh doanh. 

- Thông tin về loại sản phẩm thực phẩm, số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm đã nhập, đã bán và còn tồn ở kho cơ sở kinh doanh. 

- Danh sách tên, địa chỉ của khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm (nếu có); số lượng sản phẩm của lô sản xuất đã nhập, đã bán và còn tồn tại kho.

Đối với các trường hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân về sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn của cơ sở.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm không bảo đảm an toàn khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2019.

Với thông tư mới của Bộ Y Tế về áp dụng truy xuất nguồn gốc, trong thời gian tới các cơ sở kinh doanh cũng như phân phối đều sẽ phải áp dụng giải pháp này vào sản xuất - chế biến cũng như trong việc bán hàng. 

Xem thông tin chi tiết: Thông tư 25/2019/TT-BYT tại đây!