Hệ sinh thái quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc SMARTLIFE

Là hệ thống quản lý tình hình sản xuát nông nghiệp, chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Hiện đại hóa công tác quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp

Minh bạch trong quản lý chuỗi cung ứng

Minh bạch trong quản lý chuỗi cung ứng

Tiết kiệm thời gian lập báo cáo 

Số liệu tổng hợp báo cáo chính xác

Số liệu tổng hợp báo cáo chính xác

Tạo sao nên sử dụng phần mềm SmartAgri?

  • Tổng hợp và quản lý toàn diện thông tin chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc
  • Nhà lãnh đạo có thể tiếp nhận thông tin báo cáo thống kê dự báo nhanh chóng chính xác
  • Rút ngắn thời gian xử lý các nghiệp vụ
  • Đạt hiệu quả cao trong việc quản lý và định hướng ngành nông nghiệp của địa phương
  • Nhà lãnh đạo có cái nhìn bao quát về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh, từ đó đưa ra các chỉ đạo điều hành phù hợp.