Quản lý bán hàng – S-POS


Ứng dụng Quản lý bán hàng và TXNG S-POS là ứng dụng dành cho nhà phân phối, bán lẻ do SmartLife phát triển ngoài các chức năng quản lý bán hàng thông thường còn tích hợp nhiều tính năng vượt trội, hỗ trợ nhà phân phối quản lý hàng hóa, doanh thu, kho hàng, đơn hàng…

Tính năng

Quản lý sản phẩm theo mã vạch và mã Qr-code.

Quản lý sản phẩm bằng mã Qr-code tạo ra sự khác biệt về quản lý hàng hoá, qua đó có thể quản lý và lưu vết TXNG đến từng mã sản phẩm đơn nhất.

Việc cập nhật thông tin nhập kho, lưu kho, bán hàng, chuyển đổi chủ sở hữu thông qua phiếu xuất kho điện tử bằng mã Qr-code của ứng dụng chính là chức năng TXNG theo thời gian thực tại khâu phân phối và cũng là chức năng chống tràn hàng, chống đưa hàng ngoài luồng vào hệ thống.

Ưu điểm

Thao tác nhanh chóng, hạn chế tối đa sai sót

Giao diện trực quan, thân thiện dễ sử dụng

Bán hàng và giám sát bán hàng mọi lúc, mọi nơi

Hỗ trợ đa nền tảng

Báo cáo doanh thu, nhập, xuất, tồn – chi phí theo thời gian trên toàn hệ thống.

Hỗ trợ lưu vết quản lý nhập kho, xuất kho, chế độ bảo quản, chuyển chủ sở hữu lên hệ thống TXNG tại khâu phân phối theo thời gian thực.

Một số hình ảnh Quản lý bán hàng