6000+

Khách hàng doanh nghiệp

99%

Khách hàng hài lòng

15000+

Hoạt động mỗi ngày

Giải Pháp Công Nghệ Của Smart Life

Giải Pháp Công Nghệ Của Smart Life

Hệ sinh thái Smart Life giúp quản lý các vấn đề “nội nghiệp” như: tài chính, nhân sự và hỗ trợ quản lý các yếu tố đặc thù trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối, giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tạo sự liên kết và chia sẻ dữ liệu trong toàn chuỗi

Giải Pháp Công Nghệ Của Smart Life

Hệ sinh thái Smart Life giúp quản lý các vấn đề “nội nghiệp” như: tài chính, nhân sự và hỗ trợ quản lý các yếu tố đặc thù trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối, giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tạo sự liên kết và chia sẻ dữ liệu trong toàn chuỗi

Chúng tôi là ai?

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Smart Life là đơn vị tiên phong, phát triển thành công hệ sinh thái công nghệ Quản lý chuỗi cung ứng – Truy xuất nguồn gốc (TXNG) và Kết nối cung cầu Smart Life (Hệ sinh thái Smart Life)

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Sản Phẩm Nổi Bật

Nhật ký sản xuất tại Farm SmartNote

hệ thống Tem truy xuất thông minh

Phần mềm quản lý bán hàng

Sàn Sản phẩm minh bạch Azuamua

Phần mềm quản lý chế biến Produce

Ưu Điểm Của Smart Life

ƯU ĐIỂM CỦA SMART LIFE

Sản Phẩm Nổi Bật

TEM ĐIỆN TỬ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

HỆ THỐNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ CHẾ BIẾN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Sản phẩm nổi bật

TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THÔNG MINH

NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ CHẾ BIẾN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Vì Sao Chọn Chúng Tôi?

TIN TỨC BÀI VIẾT

tin tức

Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN mIỄN PHÍ

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí