Chi tiết bài

Áp dụng truy xuất nguồn gốc trong Quyết định số 100/QĐ-TTg

Ngày 19/1/2019 vừa qua, quyết định số 100/QĐ-TTg về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đã chính thức được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt. Quyết định này sẽ giúp hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam có cơ hội được xuất khẩu đi các thị trường khó tính yêu cầu truy xuất nguồn gốc thông minh trên thế giới. 


Nội dung quyết định số 100/QĐ-TTg

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đã được phê duyệt, vậy các doanh nghiệp hãy cùng SmartLife tìm hiểu chi tiết nội dung về quyết định này để có những chính sách, hướng phát triển sản xuất hợp lý trong tương lai. 


Triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc giúp các sản phẩm, đặc biệt là nông sản có cơ hội xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 

Mục tiêu quyết định số 100/QĐ-TTg

Mục tiêu tổng quát:

 • Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc.
 • Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa.
 • Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan.
 • Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc.

Mục tiêu cụ thể :

a) Giai đoạn đến năm 2020:

 • Rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.
 • Xây dựng, ban hành tối thiểu 05 tiêu chuẩn quốc gia, 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng.
 • Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa trong nước như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.
 • Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

b) Giai đoạn đến năm 2025:

 • Hoàn thiện cơ bản hệ thống các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc.
 • Xây dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn quốc gia và 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc, các tài liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể.
 • Tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 • Hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, bảo đảm kết nối 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan liên quan và ít nhất 70% trong tổng số các đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt Nam. 

c) Giai đoạn đến năm 2030:

 • Hoàn thiện Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bảo đảm nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
 • Hoàn thiện hệ thống quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế.

Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm


Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp cho doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng nắm bắt được thông tin chi tiết về sản phẩm, từ các thông tin thông thường như giá cả, chất lượng cho đến các thông tin sâu hơn như nơi sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, cách thức vận chuyển,... Tất cả các thông tin này sẽ được gói gọn vào trong một mã QR-Code gắn trên sản phẩm có thể dễ dàng quét nhận thông tin bằng các loại thiết bị di động thông minh. Truy xuất nguồn gốc giúp giải quyết được những vấn đề như:

 • Chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường; Cảnh báo trước với những sản phẩm có thể bị thay đổi.
 • Minh bạch thông tin cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu.
 • Quảng cáo, quảng bá sản phẩm và thương hiệu gián tiếp.
 • Điều kiện cần cho việc xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường khó tính. 

Hiện nay trên thị trường, công ty SmartLife là đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn diện và liên kết nhiều tiện ích dành cho doanh nghiệp cũng như các hộ sản xuất. Ngoài tem truy xuất nguồn gốc chống giả, hiển thị được đa dạng thông tin từ hình ảnh, video cho đến âm thanh giọng nói, giải pháp của SmartLife còn kết nối sâu hơn với các ứng dụng như quản lý nhật ký sản xuất - chế biến điện tử, ứng dụng quản lý bán hàng, thương mại điện tử,... 

Hãy cùng SmartLife đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt tiến bước vào tương lai, nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường nội địa và quốc tế.