Các phương thức hợp tác với SmartLife

Tham khảo 5 phương án hợp tác phổ biến và tối ưu của SmartLifePhương án 1: SmartLife xuất mã tem không giới hạn số lượng

 • Cách thức: SmartLife sẽ xuất mã tem không hề giới hạn số lượng. Khách hàng tự sản xuất tem, nhãn có mã QR để dán vào hàng hóa của mình. Khách hàng được cung cấp và hỗ trợ về mặt công nghệ phần mềm để có thể tự xuất mã, kích hoạt và theo dõi. Thời gian sử dụng mã được tính theo năm.
 • Đối tượng: Phù hợp với những doanh nghiệp đã có khả năng tự sản xuất, in ấn, chủ động trong việc thiết kế các mẫu mã tem, nhãn cho sản phẩm hàng hóa của mình.Phương án 2: SmartLife xuất mã tem và in sẵn theo mẫu đã có

 • Cách thức: SmartLife xuất mã tem theo số lượng yêu cầu và in sẵn theo mẫu chung đã có. Khách hàng chủ động dán mã truy xuất lên tem, nhãn, bao bì của sản phẩm.
 • Đối tượng: Phù hợp với các doanh nghiệp mới, chưa chủ động được vào khâu sản xuất, in ấn và thiết kế tem truy xuất nhưng có đầy đủ nhân sự để thực hiện các hành động dán, kích hoạt tem.Phương án 3: SmartLife xuất mã tem, in sẵn và hỗ trợ dán tem

 • Cách thức: SmartLife xuất mã tem theo số lượng yêu cầu, in sẵn theo mẫu chung đã có và hỗ trợ dán mã lên các loại bao bì, tem nhãn có sẵn mà doanh nghiệp cung cấp. Sau khi dán xong sẽ gửi lại cho doanh nghiệp để thực hiện dán vào sản phẩm.
 • Đối tượng: Phù hợp với các doanh nghiệp mới hoạt động và bắt đầu ở giai đoạn ổn định sản lượng tiêu thụ, chưa chủ động được hoạt động thiết kế và in ấn và không sắp xếp được nhân sự tham gia dán tem vào nhãn/mác sản phẩm hiện hành.Phương án 4: SmartLife xuất tem và thiết kế mẫu mã, bao bì theo nhu cầu của khách hàng

 • Cách thức: SmartLife xuất mã tem điện tử thông minh, thiết kế mẫu mã, bao bì nhãn mác hàng hóa và in theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đối tượng: Đây là phương án tối ưu, thích hợp với mọi doanh nghiệp khi có thể đảm bảo được chất lượng về thẩm mỹ theo yêu cầu, vừa đảm bảo được tiến độ dịch vụ một cách hoàn chỉnh nhất.Phương án 5: SmartLife và các dịch vụ hỗ trợ khác

 • Thiết kế logo, nhãn mác, bao bì cho sản phẩm, thương hiệu của khách hàng.
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
 • Truyền thông thương hiệu trên các kênh truyền thông của SmartLife
 • Tham gia vào sản thương mại điện tử của SmartLife
 • Giải pháp quản lý cho doanh nghiệp.