Chi tiết bài

Công nghệ Blockchain và ứng dụng của nó là gì?

Rất nhiều ngành nghề, giải pháp khoa học mới trong nước và quốc tế đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn nhờ công nghệ Blockchain. Vậy Blockchain là gì? Những đặc điểm và ứng dụng của nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống con người? Hãy cùng SmartLife tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng công nghệ này!


Blockchain là gì?

Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải những thông tin bằng các khối cố định được liên kết với nhau, mở rộng ra theo thời gian nên được gọi là chuỗi khối (blockchain). Mỗi khối thông tin đó chứa đựng nhiều dạng thông tin như thời gian khởi tạo và sẽ được liên kết với nhiều khối đã tạo trước đó. Blockchain giúp thông tin, dữ liệu ổn định và không có sự thay đổi trong quá trình truyền tải. 

Đặc biệt, blockchain có khả năng truyền tải dữ liệu mà không đòi hỏi phải qua trung gian để xác nhận thông tin. Hệ thống blockchain sẽ được coi như một chuỗi nhiều máy tính độc lập có khả năng tự xác nhận thông tin, giống như khi bạn là người gửi đi một khối thông tin, mọi người đều sẽ xác nhận khối đó là của bạn mà không phải là một ai khác.

Những đặc điểm chính của Blockchain

Cơ sở dữ liệu phân tán trên khắp mạng lưới


Thông tin trên một blockchain tồn tại dưới dạng cơ sở dữ liệu được chia sẻ và luân chuyển liên tục, cơ sở dữ liệu này sẽ không được lưu trữ ở một nơi, một vị trí duy nhất, nghĩa là đều có thể được kiểm tra một cách công khai, dễ dàng kiểm chứng. Chính vì không có cơ sở dữ liệu tập trung, nên các loại virus hay hacker không có cơ hội tấn công để khai thác thông tin mà blockchain chứa đựng. Có thể nói, blockchain được lưu trữ bởi hàng trăm, hàng triệu máy tính cùng một lúc, dữ liệu của nó có thể được truy cập bởi bất cứ ai trên mạng.

Tính minh bạch và bền vững

Bằng cách lưu trữ các khối thông tin giống nhau trên mạng lưới, Blockchain sẽ không thể bị kiểm soát bởi bất kỳ thực thể nào và sẽ không có lỗi, điểm thiếu sót duy nhất nào. 

Dữ liệu trên các khối này sẽ được công khai với bất kì ai sử dụng internet nhưng lại không thể thay đổi vì đây là dạng dữ liệu được luân chuyển và lưu trữ bởi hàng triệu máy tính, việc ghi đè thông tin lên số lượng như vậy gần như là bất khả thi.

Tăng cường bảo mật

Trong khi vấn đề bảo mật trên internet ngày càng trở nên phức tạp, thì nhờ tính năng lưu trữ dữ liệu thông qua hàng triệu máy tính, blockchain sẽ loại bỏ rủi ro khi dữ liệu được tập trung tại một nơi nhất định. 

Ứng dụng của Blockchain

Lưu trữ file

Việc lưu trữ, phân phối các file dữ liệu trên mạng giúp các dữ liệu này khó bị mất hoặc bị tấn công bởi virus hay hacker.

Quản trị

Bằng cách tạo ra những kết quả minh bạch và có thể truy cập công khai, công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán có thể mang lại sự minh bạch đầy đủ cho cuộc bầu cử hay bất cứ hình thức thăm dò nào khác. Những thông tin đã được cài đặt sẵn sẽ giúp tự động hóa toàn bộ quá trình.

Kiểm tra chuỗi cung ứng


Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một ứng dụng thực tế hiệu quả của Blockchain.

Ngày nay, thị trường phức tạp khiến người tiêu dùng luôn muốn minh bạch thông tin về những sản phẩm mình sẽ sở hữu xem có đúng là hàng hóa chính hãng, đáp ứng đủ nhu cầu và chất lượng hay không. Blockchain giúp cung cấp cách thức xác nhận dễ dàng, tính minh bạch kèm với thời gian không đổi trên blockchain sẽ cung cấp vị trí, thông tin tương ứng với sản phẩm.

Ngoài những ứng dụng trên, Blockchain còn có rất nhiều cách để khai thác công nghệ tuyệt vời này vào đời sống của con người như Internet of Things, quản lý danh tính hay bảo vệ thương hiệu,...