Chi tiết bài

Hơn 25.000 doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng công nghệ mã vạch

Tại Việt Nam, hiện có hơn 25.000 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch để quản lý hàng hóa. Công nghệ mã số mã vạch phát triển đang được các doanh nghiệp dùng làm công cụ kiểm soát hàng hóa và giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hàng hóa. 


Trong năm 2018, Việt Nam đã có hơn 5.000 doanh nghiệp được cấp mã số mã vạch mới. Đây là bước tiến mới trong việc phát triển thị trường giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và hỗ trợ các sản phẩm nội địa được xuất khẩu ra quốc tế. 

Mã số, mã vạch truyền thống được coi như là "chứng minh thư" riêng của mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị chỉ được cấp một mã, tuy nhiên hiện nay, việc quảng bá hình ảnh thương hiệu và tự bảo vệ hàng hóa chất lượng của doanh nghiệp còn cần sự "định danh" đến từ từng sản phẩm đơn lẻ do sự tràn lan hàng hóa giả trên thị trường. 

SmartLife hiện đang là một công ty tiên phong trong việc đưa giải pháp ứng dụng truy xuất nguồn gốc thông minh vào thực tế. Không chỉ kết hợp với mã số mã vạch doanh nghiệp đã có, giải pháp truy xuất nguồn gốc của SmartLife còn định danh chi tiết đến từng lô, từng sản phẩm nhỏ lẻ để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đặc biệt là người tiêu dùng dễ dàng truy xuất. Các thông tin mà giải pháp truy xuất nguồn gốc của SmartLife cung cấp bao gồm:

 • Thông tin cơ bản sản phẩm
 • Nhãn hiệu, thương hiệu sản xuất
 • Nhật ký sản xuất, chuỗi cung ứng
 • Hình ảnh, âm thanh, phim quảng cáo.

Ứng dụng SmartApp của SmartLife đã được đưa vào sử dụng và đem lại lợi ích lớn cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc như Cá tầm Việt Nam, DABACO, Ba Huân,...


Từ quý III/2019, GS1 (Tổ chức mã số mã vạch quốc tế) yêu cầu tất cả các doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu phải cập nhật đồng bộ đầy đủ bảy thuộc tính của hàng hóa lên hệ thống dữ liệu đám mây. Bảy thuộc tính này bao gồm:

 • Mã thương phẩm toàn cầu
 • Nhãn hiệu
 • Mô tả sản phẩm
 • Tên chủ sở hữu
 • Hình ảnh
 • Thị trường mục tiêu
 • Và phân loại sản phẩm toàn cầu.

Nếu không thể đồng bộ các thông số này, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc buôn bán trực tuyến qua mạng internet sẽ không bán được hàng hóa.