Chi tiết bài

OCOP - Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm"

Chương trình quốc gia OCOP (One commune, one product) - "Mỗi xã một sản phẩm" là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển tiềm lực, nội lực của chính những sản phẩm của địa phương đó. Trọng tâm chương trình OCOP là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương do các doanh nghiệp, hộ sản xuất hoặc kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình OCOP được thực hiện với Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện: Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

Mục tiêu của OCOP

Chương trình OCOP có 3 mục tiêu chính như sau:

  • Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để tạo ra các sản phẩm truyền thống, dịch vụ chất lượng quốc tế đặc trưng ở mỗi địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn. 
  • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
  • Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. 

Nội dung thực hiện OCOP

Chương trình OCOP tại các địa phương sẽ được thực hiện theo các quy trình dưới đây:

  • Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP; 
  • Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; 
  • Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; 
  • Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; 
  • Đánh giá và xếp hạng sản phẩm; 
  • Xúc tiến thương mại.

OCOP là một làn gió mới cho khu vực nông thôn


Hiện nay, OCOP đã được áp dụng tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã thu được những thành quả đầu tiên khi áp dụng chương trình phát triển nông thôn mới này. Chương trình này đã giúp Quảng Ninh có 180 doanh nghiệp thực hiện 103 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 210 sản phẩm đăng ký tham gia OCOP. Doanh số của các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất từ OCOP hơn 672 tỷ đồng sau ba năm thực hiện chương trình này.

Có thể thấy, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" chính là giải pháp giúp hoàn thành bài toán tìm đầu ra cho rất nhiều sản phẩm nông sản, dịch vụ đặc trưng của địa phương, giúp giá trị kinh tế và thương hiệu của địa phương tăng dần trong nội địa và thậm chí là thị trường quốc tế. Năm 2019, nhiều địa phương trên cả nước sẽ bắt đầu thực hiện và tiếp tục phát triển chương trình OCOP, để đến khi càng nhiều địa phương, doanh nghiệp có các sản phẩm đặc thù chất lượng, thì kinh tế Việt Nam nói chung và khu vực nông thôn nói riêng sẽ càng được nâng cao nhiều hơn.