Smart Name Card

TẠO MIỄN PHÍDANH THIẾP TRỰC TUYẾN SMARTLIFE

Tạo danh thiếp (business card) trực tuyến với mã QR - Code hiện đại và tiện dụng với Smart Name Card

Sử dụng và tạo danh thiếp miễn phí

Chứa mã QR - CodeCác mẫu danh thiếp cho nhiều ngành nghề khác nhau
  • Tạo danh thiếp trực tuyến ngay trên hệ thống SmartLife
  • Sử dụng miễn phí 
  • Góp phần đưa ứng dụng truy xuất và công nghệ vào doanh nghiệp

  • Tạo danh thiếp chứa mã QR - Code 
  • Truy xuất thông tin thông qua việc quét mã
  • Các thông tin có thể hiển thị: Tên tuổi, Nghề nghiệp, Ảnh cá nhân, Công ty, Thông tin liên hệ,... 
  • Mẫu mã đa dạng cho nhiều loại danh thiếp khác nhau
  • Miễn phí các mẫu mã tạo danh thiếp