Chi tiết bài

SmartNote - THAY THẾ NHẬT KÝ SẢN XUẤT TRUYỀN THỐNG BẰNG NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ

Nhật ký sản xuất - chế biến điện tử của SmartLife sẽ giúp bạn thay thế các công việc ghi chép vào sổ, giấy hàng ngày chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động của mình - đặc biệt với các đơn vị chuyên về nông nghiệp.Dễ dàng ghi chép dữ liệu mà không cần vở, giấy, bút,... Chỉ với ứng dụng Nhật ký điện tử SmartNote.


Không chỉ tiết kiệm thời gian, SmartNote - Nhật ký điện tử giúp doanh nghiệp ghi lại đầy đủ các thông tin công việc, vật tư, máy móc,... để tiến hành thống kê vào cuối mùa vụ hay liên kết với truy xuất nguồn gốc trong tương lai.


Hơn cả một ứng dụng ghi chép thông tin, SmartNote - Nhật ký điện tử còn liên kết với nhiều tiện ích khác trong một hệ sinh thái công nghệ SmartLife như Thương mại điện tử, Vận chuyển, Truy xuất nguồn gốc,...

-----