Về chúng tôi

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Với xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam mở cửa hợp tác đa chiều và toàn diện dẫn đến sự bùng nổ phát triển công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên nền tảng công nghệ thông tin. SmartLife đã nắm bắt cơ hội và chuyển dịch sang đầu tư nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ về khoa học công nghệ, truyền thông và vạn vật kết nối Internet (IoT)LỊCH SỬ


2010

 • Tiền thân của SmartLife, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Việt, được thành lập vào ngày 18 tháng 10 năm 2010
 • Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại, xây lắp và xây dựng hạ tầng

2017

 • Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Việt đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông SmartLife.
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa
 • Đưa sản phẩm phần mềm SmartLife lên chợ ứng dụng

2018

 • Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng trong "hệ sinh thái" SmartLife như: Nhật ký điện tử, quản lý bán hàng, thương mại điện tử,...
 • Đưa sản phẩm phần mềm SmartLife quản lý lên chợ ứng dụng
 • Ngày 5 tháng 10: Đăng ký thành công giấy chứng nhận quyền tác giả cho sản phẩm phần mềm hệ thống tem truy xuất thông minh.


LĨNH VỰC KINH DOANH 

Với quyết tâm trở thành một doanh nghiệp phát triển thần tốc nhưng có cơ sở bền vững, SmartLife đã đầu từ mạnh cho nghiên cứu phát triển, hoàn thiện từng ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ trong "hệ sinh thái" riêng của SmartLife. Và hiện tại, lĩnh vực kinh doanh cũng như hoạt động của chúng tôi tập trung trong 3 lĩnh vực chính:

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆTRUYỀN THÔNGDỊCH VỤ HỖ TRỢ
 • Ứng dụng truy xuất nguồn gốc thông minh
 • Ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử.
 • Ứng dụng quản lý bán hàng và quản trị các hoạt động trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
 • Sản xuất và phát hành phim và chương trình truyền hình, quảng cáo, sản xuất âm nhạc và phát hành âm nhạc..
 • Phát triển thương mại điện tử
 • Phát triển mạng xã hội.
 • Thiết kế và tư vấn thiết kế hình ảnh thương hiệu, quảng bá thương hiệu trên hệ sinh thái SmartLife
 • In ấn và dịch vụ liên quan đến in ấn
 • Tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông.