Phần mềm Nhật ký sản xuất tại Farm – SmartNote


Nhật ký điện tử – SmartNote

Là ứng dụng dành cho cơ sở sản xuất chăn nuôi hoặc trồng trọt. Cho phép cập nhật và quản lý hoạt động sản xuất, thông tin truy xuất nguồn gốc (TXNG) cho sản phẩm theo thời gian thực.

Tính năng nổi bật:

– Số hoá quản lý thông tin pháp lý, nhân sự, tư liệu sản xuất của nhà sản xuất( ruộng, vườn, ao, chuồng…)

– Xây dựng định mức và hạch toán sản xuất theo từng mùa vụ, tạo mùa vụ mới và quản lý danh sách mùa vụ.

– Cập nhật nhật ký sản xuất điện tử cho từng mùa vụ

– Quản lý, sử dụng và truy xuất nguyên liệu đầu vào, giống phục vụ sản xuất cho từng mùa vụ.

– Cập nhật nhật ký thu hoạch, nhập kho cho từng lô sản phẩm

– Tạo phiếu xuất kho điện tử, chuyển chủ sở hữu sản phẩm.

  • Các tiện ích:

– Chức năng hỏi đáp chuyên gia (gọi điện đến hotline trò chuyện với các chuyên gia tư vấn nông nghiệp của kênh VTC16)

– Chức năng giao thương (Quảng bá và rao bán sản phẩm qua kênh TMĐT)

– Quảng bá truyền thông cho sản phẩm khi sử dụng tem TXNG

– Hạn chế hàng giả và gian lận thương mại thông qua sử dụng tem TXNG.