Ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè, cam, mật ong trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Gói thầu: Ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè, cam, mật ong trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Công Thương Tỉnh Hà Giang

2017

Cung cấp tem TXNG, phần mềm cho các hộ sản xuất tại Farm, phần mềm cho nhà quản lý quản lý các cơ sở thuộc dự án

Trả lời